Κεντρικό Θεσσαλονίκης

Μηχανικοί Ανάπτυξης Λογισμικού

Προσόντα:
  • Borland Delphi
  • Γνώση οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων
  • Εμπειρία σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Κεντρικό Θεσσαλονίκης & Υποκατάστημα Αθηνών

Στελέχη Τμήματος Πωλήσεων

Προσόντα:
  • Άνεση στη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου
  • Άριστες γνώσεις Υπολογιστών και Windows XP,2000
  • Εμπειρία σε πωλήσεις στο χώρο της πληροφορικής
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Αποστολή Βιογραφικών: info.the@bluebyte.gr