Ασφαλιστικά Πρακτορεία

Η ανοδική πορεία της BlueByte Software στον ασφαλιστικό χώρο, ξεκίνησε μέσα από δυναμικές συνεργασίες με σοβαρές επιχειρήσεις στο χώρο των ασφαλιστικών πρακτορείων.

Η πολυμορφία των εργασιών λόγω των διαφορετικών Ασφαλιστικών Εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται το πρακτορείο, συνθέτει ένα απαιτητικό και δύσκολο ρόλο τον οποίο έρχεται να εκτελέσει με επιτυχία το λογισμικό της BlueByte Software.

Η κάλυψη όμως των αναγκών δεν σταματά εδώ. Συνεχίζεται με την ίδια δυναμικότητα περνώντας στο επόμενο στάδιο που είναι τα πρακτορεία με δικαίωμα έκδοσης και οι Brokers με έκδοση Cover Notes για λογαριασμό μίας ή περισσότερων Ασφαλιστικών Εταιριών.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις παρουσιάζουν όλα τα χαρακτηριστικά του πρακτορείου και επιπλέον χρησιμοποιούν ένα σημαντικό κομμάτι των λειτουργιών της Ασφαλιστικής Εταιρίας όπως η τιμολόγηση και η έκδοση.

Η ιδιότητα του λογισμικού να καλύπτει εκ διαμέτρου αντίθετες λειτουργίες χωρίς ιδιαίτερες ρυθμίσεις το κατατάσσουν στην κορυφή της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων.

Η εφαρμογή αποτελείται από έναν ενιαίο κορμό στον οποίο συνεργάζονται αρμονικά το κομμάτι της παραγωγής και το οικονομικό κύκλωμα.

Παραγωγή

 • Όλα τα οικονομικά μεγέθη συγκεντρώνονται στον πελάτη (πελατοκεντρικό σύστημα) δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και στα στοιχεία Marketing.
 • Την παραπάνω έννοια γνωστή και ως CRM πλαισιώνουν τα ολοκληρωμένα κυκλώματα των συνεργατών, εταιριών και κλάδων.
 • Η ταυτόχρονη παρακολούθηση συμβολαίων με ίδια ή διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκει πλήρη εφαρμογή υιοθετώντας την έννοια των ασφαλιστικών αντικειμένων.
 • Τα «πακέτα» καλύψεων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εφαρμογής.
 • Οι αυτόματες ανανεώσεις και πρόσθετες πράξεις, διασφαλίζουν την ταχύτητα και την αξιοπιστία των εργασιών.
 • Από τις Προτάσεις εκτυπώνονται Cover Notes ή προσωρινά σήματα σε παραμετρικό έντυπο επιλογής του χρήστη.
 • Ο αυτόματος υπολογισμός προμηθειών βασίζεται σε ένα πανίσχυρο σύνολο παραμέτρων. Ορίζοντας αυτές τις παραμέτρους ικανοποιούνται και οι πιο απαιτητικές ανάγκες υπολογισμού προμηθειών. Καλύπτονται περιπτώσεις προμήθειας ανά Συνεργάτη/Αντικείμενο/Κάλυψη. Αλλαγή προμήθειας ανά έτος (Βασικές Καλύψεις Ζωής). Ετήσιες αναπροσαρμογές ασφαλίστρων που οι προμήθειες τους υπολογίζονται ξεχωριστά.
 • Η πυραμίδα των υπερπρομηθειών αναλύεται μέχρι εννέα επίπεδα και υπολογίζεται παραμετρικά στα καθαρά ασφάλιστρα, εξερχόμενες και εισερχόμενες προμήθειες.
 • Με το κύκλωμα Ζημιών παρακολουθούνται τα στοιχεία του φακέλου, η πλήρης περιγραφή, οι εικόνες της Ζημίας, οι προβλέψεις ποσών με ιστορικότητα, οι πληρωμές στον παθόντα και τους παρέχοντες υπηρεσίες που αφορούν τη Ζημία.
 • Η απόδοση αυξάνει, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας καθώς δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας με εφαρμογές τρίτων, όπως εισαγωγή παραγωγής από τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες, επικοινωνία με συνεργαζόμενα πρακτορεία ή υποκαταστήματα, αποστολή αντασφαλιστικών καλύψεων σε ασφαλιστικές εταιρίες.
 • Στόχοι επί της παραγωγής, διατηρησιμότητα και στατιστικά αυτοματοποιούνται και προσφέρουν στον σύγχρονο Manager την δυνατότητα λήψης στρατηγικών αποφάσεων.
 • Οι παραδόσεις των συμβολαίων παρακολουθούνται μέσω εξειδικευμένου κυκλώματος με αυτόματες διαδικασίες χαρακτηρισμού των συμβολαίων.
 • Πληθώρα εκτυπωτικών, αναφορών και στατιστικών αντλούν πληροφορίες από τα καταχωρημένα στοιχεία και τα παρουσιάζουν με όλες τις πιθανές μορφές.
 • Καλύπτονται ακόμη και ειδικές λειτουργίες όπως έκδοση Ταχυπληρωμών και αυτόματη εισαγωγή των εισπράξεων από μαγνητικό μέσο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 • Τα προβλήματα Marketing επιλύονται με μαζικές αποστολές πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ταυτόχρονη ενημέρωση της βάσης δεδομένων.
 • Ενσωματώνονται σύγχρονες μέθοδοι οργάνωσης γραφείου με τον μοναδικό διαχειριστή εγγράφων και τα ραντεβού σε γραφικό περιβάλλον.
 • Τα αιτήματα των πελατών, συνεργατών, εταιριών και τρίτων με το ιστορικό τους, αποτελούν βασικό εργαλείο για την διαχείριση των εκκρεμοτήτων.
 • Ο παραμετρικός σχεδιαστής κλάδων επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθεί τα στοιχεία που αυτός επιθυμεί.
 • Πρόσβαση μέσω Internet για όλους τους συνεργαζόμενους Ασφαλιστές και πελάτες με εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο (Β2Β, C2B).

Οικονομικό Κύκλωμα

 • Παραμετρικά κάθε Συμβόλαιο ακολουθείται από τις παρακάτω οικονομικές κινήσεις:
  • Χρεώσεις Πελατών
  • Χρεώσεις Συνεργατών
  • Πιστώσεις Εταιριών
  • Πιστώσεις Προμηθειών Συνεργατών
  • Πιστώσεις Υπερπρομηθειών Συνεργατών
  • Χρεώσεις Εισερχομένων Προμηθειών
  • Χρεώσεις Over Προμηθειών
 • Παντοδύναμα εργαλεία αποτελούν τα κυκλώματα εισπράξεων – πληρωμών. Η απόδοση των προμηθειών με συμψηφισμό (μικτά μείον προμήθειες) είναι υπόθεση ρουτίνας και δεν απαιτεί πολύπλοκους χειρισμούς.
 • Απεριόριστοι είναι και οι τρόποι είσπραξης - πληρωμής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα σε μία διαδικασία (μετρητά, αξιόγραφο, πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε λογαριασμό).
 • Αυτόματα «κλείνουν» και τα υπόλοιπα στην περίπτωση που υπάρχει ποσό σε εκκρεμότητα προς είσπραξη ή πληρωμή.
 • Το κύκλωμα των αξιογράφων συνδέεται άμεσα με τις οικονομικές κινήσεις και υποστηρίζει την απόδοση των προμηθειών κατά την λήξη του.
 • Οι διακανονισμοί με τους συνεργάτες ορίζονται ανά κλάδο και λειτουργούν παράλληλα με το υπόλοιπο οικονομικό κύκλωμα.
 • Άμεση σύνδεση με την λογιστική της BlueByte Software ή τρίτου κατασκευαστή σε κλαδικό ή όχι επίπεδο.
 • Ενημέρωση ΚΕΠΥΟ.
 • Οικονομικές εκτυπώσεις (καρτέλες, ημερολόγια, ισοζύγια) συγκεντρωτικά και αναλυτικά.