Διαχείριση παραγωγής μέσω Διαδικτύου

Το διαδίκτυο και τα πλεονεκτήματά του δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την ήδη πλούσια τεχνολογική παλέτα της BlueByte Software.

Παροχή πληροφοριών στους συνεργάτες σε επίπεδο παραγωγής, ζημιών και πελατολογίου σε αμιγές περιβάλλον Internet.

Περιγραφή

  • Εκτυπώσεις επιλογής του χρήστη οι οποίες ορίζονται παραμετρικά.
  • Όλα τα φίλτρα επιλογής που χρησιμοποιούνται στο InsuranceWorks.
  • Διαχωρισμός ανά συνεργάτη και Unit Agent ώστε κάθε ομάδα ή μεμονωμένος να έχουν πρόσβαση μόνο στην παραγωγή τους (Client-Agent).
  • Δυνατότητα λειτουργίας On-Line και Off-Line.
  • Χρήση σε Internet και Intranet.
  • Αμιγές περιβάλλον Internet με τη χρήση οποιουδήποτε Web Browser της αγοράς.
  • Χωρίς την ανάγκη ύπαρξης Web Server.
  • Η βάση δεδομένων βρίσκεται στο χώρο του πελάτη προσφέροντας ασφάλεια και άμεση πληροφόρηση.