Νέα Γενιά Εφαρμογών

Νέα Γενιά Εφαρμογών

Νέα γενιά εφαρμογών εγκαινιάζει η BlueByte Software, κατασκευασμένες σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις στο σχεδιασμό λογισμικού σε συνδυάσμό με νέες τεχνολογίες. Το καινούργιο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής προσφέρει στους χρήστες αυξημένες δυνατότητες προσαρμογής, εξαιρετικά σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, πλούσια λειτουργικότητα και φιλικότητα. Οι καινούργιες εκδόσεις πρόκειται είναι διαθέσιμες στους πελάτες με ενεργό συμβόλαιο συντήρησης.